Gabriele Micalizzi, gabriele micalizzi

  • Il fotoreporter ferito in Siria Gabriele Micalizzi in cura da due mesi al San Gerardo

  • Farnesina: Gabriele Micalizzi, il fotografo ferito in Siria, sta rientrando a Milano

  • Fotografo italiano ferito in Siria: Gabriele Micalizzi avrebbe perso la vista da un occhio